Hoe creëer je engagement? Wat met al die rechten, plichten, reglementen en policies? Waar en hoe vind je op de schaarse arbeidsmarkt nieuwe medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat goede medewerkers blijven? Hoe zet je het talent van medewerkers maximaal in? Welke feedbackcultuur past er in jouw organisatie? Hoe maak je strategische personeelsplannen? En een motiverend loonbeleid, hoe ver moet dat gaan? Kortom… hoe maak je van een werkplek een topwerkplek?

In deze langlopende HR-opleiding bouwen we stap voor stap aan een topwerkplek waar we mensen duurzaam verbinden en samen met de organisatie laten groeien. We behandelen de essentie van personeel en organisatie aan de hand van inzichten, hulpmiddelen, actuele vragen en voorbeelden uit de praktijk en leren deze vervolgens toepassen op maat van de eigen organisatie.

Het programma is geen verzameling van losse seminaries, maar een geïntegreerd pakket vanuit een visie gebaseerd op 6 sleutels waarmee een HR-professional operationeel en strategisch een meerwaarde kan creëren in een organisatie.

 


DOELGROEP

Iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken wordt bij het uitwerken van het HR-beleid die: een eigen HR-visie en -expertise wil ontwikkelen; werk wil maken van een professioneel en motiverend HR-beleid; alle processen van instroom, doorstroom tot uitstroom op een operationele en strategische manier wil leren kennen en op zoek is naar de basics, inzichten en praktische hulpmiddelen.

Deelnemers aan deze opleiding vervullen functies als HR-Officer, Human Resource Business Partner, HR-coördinator, HR-specialist, vormingsverantwoordelijke, selectieverantwoordelijke, General Manager, CEO en zaakvoerder.


DE LESGEVER

Annelies Bakos – van Annelies & Co. – HR-expert, klankbord, coach, partner, meedenker en doener.
Ze heeft een brede HR kennis en ervaring opgebouwd, operationeel & strategisch, in uiteenlopende organisaties: internationaal, lokaal & familiale KMO’s, diensten & productie, profit & non-profit.


VOOR DE START
Een persoonlijk intakegesprek om de verwachtingen af te toetsen met het programma

KENNISMAKING | 5 SEPTEMBER 2023
Kennismaking met de deelnemers en algemene introductie in HR en het sleutelmodel

SLEUTEL 1: Vertrouwen van je medewerkers versterken met duidelijke en correcte informatie en basisafspraken

 • 19 september 2023 Een kritische blik op jouw loon- & personeelsbeheer
 • 3 oktober 2023 Basisafspraken met de medewerker, de weg naar vertrouwen
 • 17 oktober 2023 HR-informatieservice organiseren

SLEUTEL 2: Een optimale organisatie ontwerpen en uitbouwen

 • 7 november 2023 Functiebeschrijving, -analyse en -waardering
 • 21 november 2023 Rekruteren, selecteren en aantrekkelijkheid als werkgever
 • 5 december 2023 Voor de nieuwe medewerker: een warm welkom en vliegende start
 • 19 december 2023 Het einde van de samenwerking
 • 09 januari 2024 Strategische en operationele personeelsplanning

SLEUTEL 3: Succes en goede prestaties plannen, opvolgen, evalueren en realiseren

 • 23 januari 2024 Een efficiënte werkorganisatie en prestaties managen
 • 6 februari 2024 Een feedbackcultuur uitbouwen

SLEUTEL 4: Groei van medewerkers, teams en organisatie bevorderen, ervoor zorgen dat vereiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn en optimaal benut worden

 • 20 februari 2024 Talent in de organisatie versterken
 • 5 maart 2024 Kennisdeling, interne communicatie en de rol van de leiding

SLEUTEL 5: De bereikte resultaten en inzet waarderen met competitieve arbeidsvoorwaarden om talent aan te trekken, te behouden en te motiveren

 • 19 maart 2024 Een motiverend loonbeleid
 • 26 maart 2024 Voordelen en regelingen
 • 16 april 2024 De werkplek

SLEUTEL 6: Door optimale arbeidsverhoudingen een aangenaam werkklimaat creëren; vanuit samenwerking, positieve waarden en constructieve dialoog

 • 30 april 2024 Engagement, tevredenheid en welzijn
 • 14 mei 2024 Arbeidsverhoudingen en collectief overleg
 • 28 mei 2024 HR-strategie en leiderschap

AFSLUITING | 11 JUNI 2024