Veelgestelde vragen

Meer inzicht in de thuissituatie die vaak mee de oorzaak is van het verzuim.

Men vermijdt als werkgever een aantal concrete ongemakken die voortvloeien uit de verplaatsing naar de praktijk van de controlearts:

 • het risico van een arbeidsongeval (verkeersongeval) wordt uitgesloten.
 • wettelijk gezien is de werkgever verplicht de verplaatsingskosten terug te betalen.

Een controle aan huis garandeert een kwaliteit surplus, zeker wanneer de werkgever werkt aan een geïntegreerd en kwalitatief verzuimbeleid dat streeft naar volledigheid. De controlearts krijgt aldus een veel beter zicht op o.a.:

 • medicatie (vaak kan de werknemer bij een controle in het controlecentrum hierover weinig uitleg verschaffen omdat hij de medicatie niet bij heeft).
 • familiale en sociale toestand en stressfactoren.
  omgevings- en infrastructuurfactoren (bv. verbouwingen,…).
 • aanwezigheid van de partner, die vaak voor bijkomende inlichtingen zorgt.

Elke verzuimdag brengt in de gewaarborgde periode directe en indirecte kosten met zich mee. Wat de directe kosten betreft, volgens een bepaalde berekening bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Indien men bij dit bruto maandloon ook proportioneel de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en de patronale kost telt, bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim  circa 8% van het bruto maandloon.

Daarnaast is er nog de indirecte kost zoals de overuren van collega’s, het inhuren van interim, de tijd die collega’s moeten gebruiken voor de introductie en de opleiding van interim-collega’s en daardoor zelf minder productief zijn, verloren omzet, ontevreden klanten, …die indirecte kostprijs is 2 à 3 maal hoger dan de directe kostprijs. En die kostprijs is bovendien niet gelimiteerd tot de periode van het gewaarborgd inkomen.

Naast de wet op de controlegeneeskunde is er nog de orde der geneesheren. Zij controleert de medische professie. De controleartsen van medilim hebben een gedragscode onderschreven omtrent de wijze waarop een controle dient te gebeuren.

In tegenstelling tot de arbeidsgeneeskundige dienst, waar de werkgever verplicht dient te zijn aangesloten, is men voor controlegeneeskunde vrij. Vooraleer het gewaarborgd loon in geval van ziekte uit te betalen, kan de werkgever beroep doen op een controledienst. Dit gecombineerd met een gedragen aanwezigheidsbeleid kan het ziektecijfer sterk beperken.

Arbitrage betekent dat de meest gerede partij (vaak de werknemer) arbitrage kan inleiden. Hiervoor doet de werknemer beroep op zijn behandelende arts. De meest gerede partij dient evenwel binnen de 2 dagen na het controlebezoek een scheidsrechterarts aan te duiden op een lijst van erkende artsen van de FOD sociale zaken. De scheidsrechterarts dient dan binnen de 3 werkdagen uitspraak te doen. Zijn of haar beslissing is bindend en de kosten worden gedragen door de verliezende partij. Een scheidsrechterarts kan ook worden aangeduid in overleg tussen de behandelende arts en controlearts. In dat geval moet de scheidsrechterarts niet voorkomen op de erkende lijst.

 

Wanneer de controlearts en de behandelende arts verschillen van mening omtrent de periode van arbeidsongeschiktheid, dan spreken we van een betwisting. Overleg tussen beide artsen volgt dan om te komen tot een consensus. Lukt dit niet, dan biedt arbitrage een uitweg.

De controlearts laat in dat geval een document achter met het tijdstip waarop hij langskwam. Hij kondigt eventueel een tweede controle aan voor de volgende (werk)dag. Het is echter aan de werkgever om te beslissen of deze tweede controle wel of niet zal plaatsvinden. Als werknemer bel je dan best even met de personeelsdienst of je leidinggevende.

Indien de controlearts van oordeel is dat je als werknemer vervroegd kan hervatten, maar je beslist om op de dag van de vervroegde hervatting niet te hervatten op het werk, dan verlies je jouw recht  op gewaarborgd loon. Dit heeft evenwel niets te maken met al dan niet gewettigde afwezigheid.

 

Als werknemer is het belangrijk dat je je controleerbaar opstelt. Een controlearts komt in principe langs tussen 07 en 20 uur, al zal dit meestal tussen 12 en 18 uur zijn. In jouw arbeidsreglement vind je de 4 uren terug wanneer je je ter beschikking van de controlearts dient te houden.

Verder is het belangrijk om even na te gaan dat jouw bel bereikbaar is (dus niet achter een poort) en goed werkt. Daarnaast is het belangrijk om jouw naam op de bel en brievenbus te vermelden.

 

Ik ben als werknemer onwettig afwezig indien ik mijn werkgever niet verwittig bij ziekte en/of ik geen attest/getuigschrift bezorg en dit afgesproken is in het arbeidsreglement. Bezorg ik het getuigschrift of attest te laat, dan mag de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen voordat ik het getuigschrift overhandigd.

Daarnaast kan de werkgever een controlearts langs sturen. Indien de arbeidsongeschiktheid na het bezoek door de controlearts gewettigd wordt, behoud ik mijn recht op gewaarborgd loon. Wanneer ik als werknemer de controle onmogelijk maakt (door bijvoorbeeld de controlearts niet binnen te laten), dan verlies ik mijn recht op gewaarborgd loon.

De controlearts wordt aangesteld en betaald door de werkgever. Een controlearts oordeelt of de werknemer arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt is. Daarnaast oordeelt hij of de door de behandelende arts voorgeschreven ziekteperiode correct is.

De medische controles die medilim organiseert, worden uitsluitend uitgevoerd door onafhankelijke en bekwame controleartsen die een eigen huisartsenpraktijk en de nodige ervaring hebben. Bovendien ondertekenen alle controleartsen een gedragscode waarbij een menselijke aanpak centraal staat.

Een zogenaamd “quarantainegetuigschrift” wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven omdat de werknemer in nauw contact is geweest met een geïnfecteerd persoon; of indien de werknemer zelf besmet is en geen symptomen vertoont of indien de medische situatie een risico vormt (bijvoorbeeld een verzwakt immuun afweersysteem).

Een werknemer die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten. Toch kan een behandelende arts elke individuele situatie beoordelen en bepaalde afwijkingen toestaan. Zoals voor essentiële medische afspraken en zelfs de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel indien er voor de werknemer geen alternatief is.

Een werknemer met een getuigschrift van quarantaine is niet arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt dus ook geen gewaarborgd loon. Wanneer telewerk mogelijk is, moet de werknemer dit dan ook doen aan een normaal loon. De werknemer heeft recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering indien telewerken niet mogelijk is.

In principe is het geen goed idee om met een getuigschrift van quarantaine het werk vervroegd te hervatten omdat de quarantaine strikt dient nageleefd te worden.

Ja dat kan!

Sinds 31/12/2013 (de invoering van het eenheidsstatuut en de afschaffing van de carensdag) kan je aan je werknemers vragen om zich een dagdeel van 4 uren beschikbaar te houden voor controle. Belangrijk is dat deze uren goed afgesproken zijn in het arbeidsreglement.

De startkit is het resultaat van een samenwerking tussen Medilim en Annelies&Co. Het is bedoeld als hulpmiddel en werkinstrument voor bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken om een daadkrachtig aanwezigheidsbeleid uit te bouwen.

De startkit bestaat uit volgen 10 fiches:

 • Weet waar je over praat
 • Een eerste houvast: het wettelijke kader arbeidsongeschiktheid
 • Alle feiten op een rij
 • Van ziektemelding tot werkhervatting
 • Een effectieve aanpak van controle op ziekteverzuim
 • Praten met je werknemer
 • Stappenplan re-integratietraject
 • Informeer je werknemers
 • Checklist aanwezigheidsbeleid
 • Formulieren en modellen klaar voor gebruik

Wilt u zelf een aanwezigheidsbeleid uitschrijven? Dan is ons starterspakket ‘Een succesvol aanwezigheidsbeleid’ misschien wel interessant voor u. U kan hem hier bestellen voor €50 of u inschrijven voor ons volgend seminarie via elke.buelens@medilim.be.

Belkis Demirci is hiervoor uw contactpersoon. Ze is van maandag t.e.m. vrijdag bereikbaar van 8u tot 12u30 en van 13u tot 16u30 op het nummer +32 11 24 94 60.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Elke Buelens via +32 479 91 04 34 of elke.buelens@medilim.be.

Door contact op te nemen met Elke Buelens via +32 479 91 04 34 of elke.buelens@medilim.be.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.