Medilim,
de betrouwbare
partner voor uw
aanwezigheidsbeleid.

Als betrouwbare partner, met al meer dan 50 jaar ervaring, staan wij u actief bij in het het opzetten en opvolgen van uw aanwezigheidsbeleid. U kan bij ons terecht voor controles op arbeidsverzuim, verzuimanalyses, hulp bij het opzetten van een aanwezigheidsbeleid en opleidingen.

Controle Opleidingen Aanwezigheidsbeleid

Medische controledienst voor werkgevers

Medilim ondersteunt organisaties bij het opzetten en opvolgen van een aanwezigheidsbeleid en het uitvoeren van controles op het arbeidsbeleid.

We zijn 100% dochter van de Limburgse werkgeversorganisatie VKW Limburg en doet een beroep op een uitgebreid netwerk van contacten. De raad van bestuur bestaat uit diverse vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld. Die garandeert een optimale bijsturing van de werking van Medilim.

Eénmalige controle of
langdurige samenwerking?

Wenst u de afwezigheid van uw werknemer(s) te onderzoeken? Vraag hier uw controle aan.

01 Aanvraag

U kan eenvoudig een controle aanvragen via de webapplicatie Mijn Medilim.

Dient u uw aanvraag in voor 11u op een werkdag? Dan gaat de controlearts dezelfde dag nog langs. Kan u de controleopdracht pas na 11u doorgeven en dient deze toch nog dezelfde dag uitgevoerd te worden? Breng ons telefonisch op de hoogte via +32 11 24 94 60.

02 Controle

De controlearts voert de controle aan huis uit. Is de werknemer aanwezig? Dan worden de nodige bevindingen genoteerd.

Is de werknemer afwezig? Dan laat de controlearts een document achter waarop hij aangeeft wanneer hij zich tevergeefs aangemeld heeft bij de werknemer. Indien gewenst kondigt hij een tweede controle aan.

03 Resultaat

Nadat de controlearts het resultaat van de controle heeft ingevuld, ontvangt u een mail met het resultaat van de uitgevoerde controle. De dag na de controle ontvangt u tussen 11u en 12u een overzichtsmail met alle resultaten van de door u aangevraagde controles.

01 Aanvraag

Wilt u graag een losse controle aanvragen? U kan hier eenvoudig een controle aanvragen.

Een controle aangevraagd voor 10u30 wordt dezelfde werkdag uitgevoerd.

Wilt u meerdere controles op jaarbasis laten uitvoeren? Dan is het voordeliger om aan te sluiten bij Medilim. Hierdoor daalt de prijs per controle tot €92 of lager.

02 Controle

De controlearts voert de controle aan huis uit. Is de werknemer aanwezig? Dan worden de nodige bevindingen genoteerd.

Is de werknemer afwezig? Dan laat de controlearts een document achter waarop hij aangeeft wanneer hij zich tevergeefs aangemeld heeft bij de werknemer. Indien gewenst kondigt hij een tweede controle aan of roept hij de werknemer op voor een controle op zijn kabinet.

03 Resultaat

Nadat de controlearts het resultaat van de controle heeft ingevuld, ontvangt u een mail met het resultaat van de uitgevoerde controle. De dag na de controle ontvangt u tussen 11u en 12u een overzichtsmail met alle resultaten van de door u aangevraagde controles.

Klant
worden?

Wilt u meerdere controles op jaarbasis laten uitvoeren? Dan is het voordeliger om aan te sluiten bij Medilim.
U krijgt tevens toegang tot de webapplicatie Medeo en het juridische advies.
Wenst u meer informatie te ontvangen? Of ontvangt u graag een prijsofferte?

Contacteer Elke Buelens via +32 479 91 04 34 of elke.buelens@medilim.be

Onze diensten

We starten met een audit waarbij we de cijfers en documenten van uw aanwezigheidsbeleid verzamelen en analyseren. Wat zijn de trends en wat is relevant binnen uw onderneming? Dankzij de audit creëren we een nulmeting die een sterke basis vormt voor uw aanwezigheidsbeleid.

Voor meer info neem contact op met Elke Buelens

Na de analyse brengen we de verwachtingen van het management in kaart, samen met de visie van de werknemers. Dit vertalen we in concrete procedures en acties die de basis van het aanwezigheidsbeleid vormen. Op regelmatige tijdstippen worden ze geëvalueerd en bijgestuurd.

Voor meer info neem contact op met Elke Buelens

 

In een gedragen aanwezigheidsbeleid horen controles thuis. Belangrijk is hier dat er op basis van een objectieve maatstaf wordt bepaald wie controles krijgt. Medilim werkt voor deze controles samen met ervaren controleartsen die steeds aan huis bij de werknemer gaan controleren.

Voor meer info neem contact op met Elke Buelens

 

Ervaringen uitwisselen met HR-managers? We organiseren tal van opleidingen die een positief effect hebben op uw aanwezigheidscijfers. Gaat u liever zelf van start? Dan kan u aan de slag met de startkit ‘Een succesvol aanwezigheidsbeleid: van theorie naar praktijk’.

 

Best practices

Op zoek naar handige tips en tricks?
We delen graag onze kennis.

Tip 1: Combineer uw verzuimbeleid met een goed arbeidsreglement

Een goed controlebeleid gaat samen met een degelijk arbeidsreglement. Immers, goede afspraken maken goede vrienden. Worden de afspraken niet nageleefd, dan heeft u reeds door het arbeidsreglement de mogelijkheid om het gewaarborgd loon in te houden, alvorens u een controlearts langs stuurt.

Tip 2: Maak ziekteboekjes verplicht via het arbeidsreglement

Dit biedt u de kans om alle werknemers te verplichten uniform het boekje te gebruiken zodat u altijd dezelfde type ziekteattesten binnenkrijgt. Bovendien herkent de behandelende arts vaak de ziekteboekjes van Medilim.

Tip 3: Communiceer uw verzuimbeleid regelmatig met de werknemers

Een verwittigd man/vrouw is er immers twee waard. Communiceer op eenvoudige wijze de juiste afspraken in geval van ziekte. Maak hiervoor gebruik van pictogrammen of personeelssessies. Vanuit Medilim zijn wij altijd bereid om mee te werken aan deze sessies, ook samen met één of meerdere controleartsen.

Tip 4: Betrek uw arbeidsgeneesheer bij het overleg met de controleartsen

Dit laat toe om vooral de werkgebonden afwezigheid te bespreken en te analyseren, met mogelijkheid tot verbeterpunten.

Tip 5: Doe een nulmeting van uw ziektecijfer

Veel bedrijven kennen vaak hun ziektecijfer niet bij aanvang van een verzuimbeleid. Bepaal eerst wat in uw ziektecijfer wordt opgenomen en doe dan een nulmeting zodat u ten gepaste tijde kan evalueren.

Wat zijn de veelgestelde
vragen over arbeidsbeleid?

Meer inzicht in de thuissituatie die vaak mee de oorzaak is van het verzuim.

Men vermijdt als werkgever een aantal concrete ongemakken die voortvloeien uit de verplaatsing naar de praktijk van de controlearts:

  • het risico van een arbeidsongeval (verkeersongeval) wordt uitgesloten.
  • wettelijk gezien is de werkgever verplicht de verplaatsingskosten terug te betalen.

Een controle aan huis garandeert een kwaliteit surplus, zeker wanneer de werkgever werkt aan een geïntegreerd en kwalitatief verzuimbeleid dat streeft naar volledigheid. De controlearts krijgt aldus een veel beter zicht op o.a.:

  • medicatie (vaak kan de werknemer bij een controle in het controlecentrum hierover weinig uitleg verschaffen omdat hij de medicatie niet bij heeft).
  • familiale en sociale toestand en stressfactoren.
    omgevings- en infrastructuurfactoren (bv. verbouwingen,…).
  • aanwezigheid van de partner, die vaak voor bijkomende inlichtingen zorgt.

Elke verzuimdag brengt in de gewaarborgde periode directe en indirecte kosten met zich mee. Wat de directe kosten betreft, volgens een bepaalde berekening bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Indien men bij dit bruto maandloon ook proportioneel de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en de patronale kost telt, bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim  circa 8% van het bruto maandloon.

Daarnaast is er nog de indirecte kost zoals de overuren van collega’s, het inhuren van interim, de tijd die collega’s moeten gebruiken voor de introductie en de opleiding van interim-collega’s en daardoor zelf minder productief zijn, verloren omzet, ontevreden klanten, …die indirecte kostprijs is 2 à 3 maal hoger dan de directe kostprijs. En die kostprijs is bovendien niet gelimiteerd tot de periode van het gewaarborgd inkomen.

Naast de wet op de controlegeneeskunde is er nog de orde der geneesheren. Zij controleert de medische professie. De controleartsen van medilim hebben een gedragscode onderschreven omtrent de wijze waarop een controle dient te gebeuren.

In tegenstelling tot de arbeidsgeneeskundige dienst, waar de werkgever verplicht dient te zijn aangesloten, is men voor controlegeneeskunde vrij. Vooraleer het gewaarborgd loon in geval van ziekte uit te betalen, kan de werkgever beroep doen op een controledienst. Dit gecombineerd met een gedragen aanwezigheidsbeleid kan het ziektecijfer sterk beperken.

Arbitrage betekent dat de meest gerede partij (vaak de werknemer) arbitrage kan inleiden. Hiervoor doet de werknemer beroep op zijn behandelende arts. De meest gerede partij dient evenwel binnen de 2 dagen na het controlebezoek een scheidsrechterarts aan te duiden op een lijst van erkende artsen van de FOD sociale zaken. De scheidsrechterarts dient dan binnen de 3 werkdagen uitspraak te doen. Zijn of haar beslissing is bindend en de kosten worden gedragen door de verliezende partij. Een scheidsrechterarts kan ook worden aangeduid in overleg tussen de behandelende arts en controlearts. In dat geval moet de scheidsrechterarts niet voorkomen op de erkende lijst.

 

Joris Vrancken

CEO , P&V Panels

Medilim weet ons aanwezigheidsbeleid op een menswaardige manier aan te pakken. Enerzijds door de heldere en duidelijke communicatie over de volledige lijn. Anderzijds doordat ze werken met ervaren huisartsen die steeds een bezoek brengen aan huis. Een unieke manier van werken, waar wij al meer dan 10 jaar erg tevreden over zijn.”

Serge Vreuls

Algemeen Directeur , Habenu-Van de Kreeke

“10 jaar geleden hebben we een eigen marktonderzoek gedaan. Al snel kwamen we bij Medilim terecht! Ze hebben een aanpak die zich onderscheidt van anderen. Dit doordat ze eigen huisdokters hebben die een bezoek brengen aan huis. We geloven erin dat een huisbezoek de manier is om ziekteverzuim preventief tegen te gaan.

Is er tijdens het bezoek van de huisdokter niemand thuis? Dan worden we hier meteen vanop de hoogte gebracht. Het is de open communicatie die zorgt voor een aangename samenwerking.”

Fabiola Deblock

HR-manager , Frieslandcampina

“Al 20 jaar lang werken we nauw samen met Medilim. Ze vormt voor ons de perfecte partner om ons ziekteverzuim volledig in kaart te brengen en te verminderen waar kan.

Ondanks de vaste werkuren van de huisdokters, kunnen we toch rekenen op hun flexibiliteit, een absolute meerwaarde! Ook al is de concurrentie goed voelbaar, onze voorkeur blijft uitgaan naar Medilim.”

Medilim werkt samen met een zorgvuldig geselecteerd huisartsenteam dat instaat voor de vlotte uitvoering van de controle(s).

De controleartsen zijn onderverdeeld per regio waardoor de werknemer vaak dezelfde controlearts op bezoek krijgt. Dit bevordert de inzichten in de historiek van de afwezigheden, de beoordelings- alsook de opvolgingsmogelijkheden.

Wil u graag contact opnemen met de controlearts van uw patiënt? U vindt de contactgegevens op het attest van de werknemer(s).
Ook kan u de contactgegevens opvragen bij Medilim via het nummer +32 11 24 94 60 of via medilim@medilim.be.

Wilt u zelf aan de slag als controlearts, neem dan contact op met Elke Buelens via +32 479 91 04 34 of elke.buelens@medilim.be.

Vragen of opmerkingen? Vul het formulier hieronder in, we helpen u graag verder.

Wordt u als werknemer ziek? Dan is het belangrijk om stil te staan bij de afspraken die er binnen de organisatie gelden. In het arbeidsreglement vindt u welke afspraken er gelden betreft controles.

Een controle wil niet zeggen dat uw werkgever twijfelt aan uw ziekte. Het doel van een controle is de ziekte objectiveren en de ziekteperiode te laten bevestigen. Een controlearts kan zich bij u melden tussen 07:00u en 20:00u, tussen deze tijdstippen moet u beschikbaar zijn. Was u afwezig tijdens een controle? De controlearts laat steeds een boodschap achter in uw brievenbus.

Bent u het niet eens met het oordeel van de controlearts? Dan kan u best aan uw behandelende arts vragen om contact op te nemen met de controlearts.

Vragen of opmerkingen? Vul het formulier hieronder in, we helpen u graag verder.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.